en de es it pl cs

Elementy systemu centralnego odkurzania


Jednostka centralna

jednostka centralna columbiavac Jednostkę główną Państwa systemu centralnego odkurzania COLUMBIA VAC można zainstalować w garażu, komórce czy pomieszczeniu gospodarczym w celu minimalizacji hałasu i wpływu na pomieszczenia mieszkalne. Lokalizacja głównej jednostki powinna być suchym i dobrze wentylowanym miejscem.

Uwagi

 • Silnik nie wymaga smarowania. Łożyska są trwale uszczelnione i przesmarowane.
 • Po 500 godzinach użytkowania autoryzowany serwis powinien sprawdzić szczotki silnika.
 • Jednostkę główną należy czyścić miękką szmatką. Uwaga: Nie wolno stosować środków czyszczących w płynie ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
 • Jednostka główna jest typu podwieszanego, zbiornik na pyły (zabrudzenia) znajduje się na spodzie. Pojemnik można zdemontować i usunąć zanieczyszczenia. Sugerujemy usuwanie zanieczyszczeń co 3-4 miesiące w gospodarstwie domowym i co 2-3 miesiące w pomieszczeniach biurowych. W celu zapewnienia jak największej wydajności zalecane jest opróżnienie zbiornika, gdy ten zapełni się do połowy.
 • Jednostki główne COLUMBIA VAC przystosowane są do zasilania o napięciu 220/230/240, zalecamy korzystanie z gniazd o zabezpieczeniu prądowym wyższym niż 10AMP z pojedynczym osobnym obwodem.
 • Jednostka główna jest dostarczona wraz ze stałym, samo-czyszczącym się filtrem. W trakcie normalnego użytkowania nie istnieje potrzeba jego czyszczenia bądź wymiany. Niemniej jednak, filtr raz w miesiącu należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub pęknięć. Jeżeli filtr okaże się być uszkodzony przez szkło lub inne ostre przedmioty należy go wymienić.
 • Nie wolno odkurzać substancji krzepnących, w przeciwnym razie wewnątrz filtra utworzy się zaschnięta powłoka. Jeżeli filtr wymaga czyszczenia należy wykonać pięć niżej opisanych kroków: czyszczenie filtra jednostki centralnej

  1. Zdjąć pojemnik na zabrudzenia.
  2. Owinąć dużą plastikową torbę na śmieci wokół dolnej części jednostki głównej jak wskazano na rysunku.
  3. Chwycić wszyty odważnik na spodzie filtra przez torbę (jak wskazano na rys.) Mocno potrząsnąć. Zabrudzenia spadną do torby.
  4. Ostrożnie zdjąć plastikową torbę z jednostki.
  5. Opróżnić pojemnik na brud wsypując zabrudzenia do torby. Należy pamiętać, że w przypadku rozsypania zabrudzeń można je z łatwością odkurzyć korzystając z węża.
 • Nie należy potrząsać jednostką główną. Nie wolno umieszczać czegokolwiek na szczycie jednostki, ograniczając w ten sposób dopływ chłodzącego powietrza do silnika i w konsekwencji jego przegrzanie.
 • Pakiet montażowy winien obejmować również elementy montażowe, co należy sprawdzić.

Rura odkurzająca

Średnica rury systemu wynosi 50mm (2") UPVC, należy sprawdzić czy rozmieszczenie rury jest zaprojektowane i wykonane przez autoryzowanego montażystę.

UWAGA

Po zatwierdzeniu rozmieszczenia instalacji rurowej COLUMBIA VAC, należy ją stosownie oznaczyć, w celu uniknięcia uszkodzenia instalacji (np. wbicie gwoździa) w trakcie wykonywania prac wykończeniowych w pomieszczeniu.


Gniazda ssące

Gniazdo łączy instalację rurową z wężem ssącym. Sprawność jego działania zależy od stanu sprężyny i gumy uszczelniającej.

UWAGA

 1. Zawsze należy zamykać gniazda, jeżeli nie są używane. Dzieci nie mogą bawić się elementami instalacji.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowane jest niskie 12V napięcie na gnieździe sterującym jednostką centralną. Należy okresowo czyścić złącza gniazda, aby unikać powstawania zwarć. Podczas prac wykończeniowych lub remontowych domu zalecamy odłączenie jednostki głównej od sieci.
 3. Jeżeli podczas użytkowania systemu użytkownik wyczuwa niższe ciśnienie ssące należy sprawdzić, czy każde z gniazd wlotowych jest zamknięte i czy któreś z nich nie jest uszkodzone.