en de es it pl cs

Instalacja systemu centralnego odkurzania


5 istotnych podstawowych zasad instalacji:

Zasada 1

Następujące narzędzia są zwykle stosowane do przycięcia rur: 90° obcinak do rur lub noże tnące do PVC.

Uwaga: Nie wolo stosować szlifierek kątowych.

Zasada 2

Zazwyczaj należy usunąć wszystkie zadziory za pomocą narzędzi specjalistycznych, od strony wewnętrznej jak i od strony zewnętrznej obciętej rury. Zagrożenie: należy uważać na palce! Do wykonania zadania można stosować także papier ścierny.

Zasada 3

Klej nakładany jest zazwyczaj na rurę a nie na złączki!

Uwaga: Nakładając klej w złączce istnieje możliwość wypłynięcia kleju i rozpuszczonego PVC do wewnątrz instalacji, co może powodować utrudnienia w przepływie powietrza w instalacji rurowej i powodować blokady.

Zasada 4

Instalować trójniki zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza.

Zasada 5

W celu eliminacji możliwości zatkania się instalacji rurowej, zazwyczaj na płytkach montażowych, we wlotach montowane jest krótkie kolanko 90°. W przypadku, gdy połączenie przechodzi bezpośrednio przez ścianę, należy korzystać z krótkiego kolanka za ścianą w celu eliminacji blokowania się instalacji. Również w tym miejscu można usuwać blokujące instalację przedmioty/cząstki (ich obecność jest jednak mało prawdopodobna).

Uwagi:

 1. Instalacja rurowa
  • Instalacja rurowa winna być montowana, gdy ściana jest czysta.
  • Instalacja powinna być dokładnie wykonana, nie dopuszcza się luźnych elementów. Złącza instalować mocno i poprawnie.
  • Rury należy docinać za pomocą odpowiednich narzędzi. Obcięta powierzchnia powinna być równa i bez zadziorów.
  • Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wykonywania przejścia instalacji przez ściany. Nie wolno instalacji poprawiać ‘na siłę’.
  • Rury należy mocować za pomocą uchwytów rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 2 metry.
 2. Łączenie
  • Do łączenia elementów należy używać złączek bezpośrednich lub ‘kryjących’. Złączki ukryte w ścianach muszą być szczelne.
  • Połączenia między rurą prostą a kolankami powinny być gładkie.
  • Trójniki powinny być gładkie.
  • Wszystkie odcinki instalacji powinny być wykonane w formie łagodnych łuków.
  • Każde połączenie należy wykonać dokładnie. Tłumik można podłączyć do rur PVC w celu wyrzucenia powietrza, bakterii lub hałasu poza budynek. Długość rury wyrzutowej winna wynosić mniej więcej 3 metry.

Niskonapięciowe sterowanie zdalne

Każde gniazdo ssące musi być wyposażone w styki połączone z jednostką główną centralnego systemu odkurzania.

Ważne

Sieć kablowa musi być odporna na wilgoć. Należy stosować kable dostarczone i zalecane przez Columbiavac. Połączenie sterowania od gniazda ssącego do innego gniazda powinno być wykonane na zasadzie podłączenia równoległego.

Uwaga!

Niepoprawnie dobrane kable lub zbyt luźne zaciski mogą skutkować nieprawidłową pracą instalacji lub nawet kompletną utratą funkcji. Okablowanie sterujące nie może mieć styczności z inną linią zasilającą.

Czy okablowanie sterowania zdalnego jest w miękkiej osłonie? Zawsze zaleca się stosowanie osłony kabli. Osłony kabli zapewniają mechaniczną osłonę kabla sterującego. W przyszłości, jeśli zajdzie taka konieczność kabel można wyciągnąć. W warunkach opisanych poniżej stosowanie osłony kabla jest koniecznością! Wewnątrz ścian, w betonie i zaprawach. W następujących warunkach osłona kabla nie jest obowiązkowa! Instalując kabel wzdłuż rury poza ścianą nie trzeba stosować osłony kabla.

Instalacja płytki montażowej

Wybrać odpowiednią płytkę montażową i lokalizację instalacji. Płytka montażowa jest mocno doklejona na krótkim kolanku 90°. Zazwyczaj krótkie kolanko 90° jest instalowane na rurze.

Zakończenia płytek montażowych nie mogą przekraczać podstawy ściany nawet o kilka mm. Nisko napięciowe przewody sterujące należy przeprowadzić przez płytkę montażową, pozostawiając około 15 - 20 cm kabla poza ścianą. Przed instalacją płytki montażowej należy koniecznie wykonać działania zabezpieczające przewody sterujące przed zablokowaniem ich przez zaprawę tynkarską.

Ochrona sygnału w gniazdach ssących

Podczas finalnego montażu należy podłączyć okablowanie do dwóch zacisków gniazda ssącego.

Ostatni etap instalacji płytek montażowych

W pozycji pionowej dokręcić śrubę. Nie stosować kleju!

Zapobieganie pożarom

W przypadku typowych zastosowań niepotrzebne są specjalne zabezpieczenia. Dodatkowo, wszystkie instalacje muszą spełniać lokalne normy budowlane oraz normy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku budynków użyteczności publicznej lub handlowych, w przejściach przez ściany przeciw-ogniowe należy stosować odpowiednie normy i technologie.


Rura elastyczna

Ze względu na przesunięcia w ścianach, które mogą zdarzyć się w przyszłości, podłączając jednostkę główną i instalację rurową należy korzystać z rury elastycznej, co umożliwi uniknięcie nieszczelności na skutek przemieszczeń konstrukcyjnych.

Węże w konstrukcjach drewnianych

Rura elastyczna może być niezbędna w niektórych ścianach z kompresją pionową.


Test szczelności instalacji

Jeżeli instalację wykonują profesjonaliści i wszystkie procedury były przestrzegane nie ma powodów do obaw o szczelność instalacji.

Test:
Podłączyć jednostkę centralną do zasilania. Umieścić osłony na wszystkich otwartych rurach i zamknąć wszystkie gniazda ssące Włączyć jednostkę centralną na 10 do 15 sekund. Powietrze nie powinno dostawać się do wewnątrz. Jeżeli powietrze dostaje się, oznacza, że system jest nieszczelny! Naprawić i ponowić test przez 10-15 sekund.

Uwaga

Zablokowanie rury na czas dłuższy niż 30 sekund może spowodować przegrzanie jednostki centralnej!