en de es it pl cs

Elementy montażowe systemu centralnego odkurzania


Złącze rury (90 ° trójnik)

Najczęściej stosowane są trójniki 90 °


Złącze 45 ° typu "Y"

W razie konieczności można stosować złącze typu 45 ° "Y"


Dwie rury typu "Y"

W przypadku złącza typu "Y" nie jest istotna strona rozgałęzienia. Można je stosować w połączeniu z dwoma kolankami 45 °
Zalecenie: lepiej podłączać z trójnikiem 90 ° i 45 ° złączką typu "Y"


Prosty trójnik 90 °

Prosty trójnik 90 ° jest stosowany tylko na potrzeby instalacji bezpośredniej rury ciągłej we wlocie ssącym.

Uwaga: Krótkiego trójnika nie można stosować jako łącznika!


Złącze rury

Bezpośrednie podłączanie rury, lub łączenie ze sobą.


Mufa naprawcza

Mufę naprawczą można stosować jedynie do celów wykonania naprawy!

  1. Usunąć wadliwe rury.
  2. Parę muf naprawczych nasunąć na istniejący system rur.
  3. Umieścić nową rurę.
  4. Dodać klej PVC i mufę naprawczą. Zakończono!

Wskazówki

Przećwiczyć kilka razy bez dodawania kleju, aby upewnić się, że po dodaniu kleju nie wystąpią żadne problemy. Wyżej opisana procedura może być także pomocna w przyszłości w przypadku chęci wydłużenia rury.


Uchwyt rury

Na potrzeby montażu rur

Wskazówka: Rury zamocować w kolankach. Rury mocować za pomocą uchwytów co 120 - 150 cm.


Zatyczka rury

Domykanie końca rury.

Uwagi

Do zamknięcia rury należy stosować zatyczki rur. Korzystając z plastikowych worków lub innych podobnych środków, po uruchomieniu instalacji jednostka główna może ulec uszkodzeniu lub sieć rur zostanie zblokowana.


Kołnierz maskujący

Wykorzystywany kiedy rura jest umieszczona w ścianie.


Rozszerzenie wlotu ssącego

Stosowane, kiedy rura jest umieszczona głęboko w ścianie, gdy zaprawa jest zbyt gruba; gdy na ścianę nałożono dodatkową okładzinę.


Kolanko krótkie 90 °

Kolanko krótkie 90 °, należy stosować za wlotem ssącym w celu uniknięcia zblokowania długich przedmiotów w systemie rurowym!

UWAGA

Zabrania się stosowania kolanek krótkich 90 ° w instalacjach, jeżeli takie skutkują zblokowaniem się instalacji.